dr hab. inż. Roman KAULA

  • Roman Kaula

    Roman Kaula

Adiunkt

Pokój: 644A
Telefon: 32 237 21 70
E-mail: Roman.Kaula@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

Adiunkt

Funkcja:

brak 

Obszar zainteresowań naukowych:

- Zainteresowania naukowe dotyczą sterowania procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sterowania nadrzędnego procesów przeróbki kopalin, a także analizy i syntezy układów regulacji.

- Badania prowadzone w ostatnim okresie dotyczą wyznaczania charakterystyk statycznych flotowników przepływowych na podstawie badań kinetyki cyklicznej. 

Działalność organizacyjna: 

Audytor Wydziałowy (od 2012).

Nagrody i wyróżnienia:

- 2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej

- 2011 Indywidualna Nagroda I stopnia J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej,

- 2010 Medal 60-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 2010 Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”

- 2007 Dyplom Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej za znaczący dorobek publikacyjny w latach 2003-2006 

- 2007 Zespołowa Nagroda I stopnia J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej,

- 2006 Indywidualna Nagroda I stopnia J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej 

- 2005 Zespołowa Nagroda I stopnia J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

- 2004 Zespołowa Nagroda III stopnia J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2003 List Gratulacyjny J. M. Rektora Politechniki Śląskiej za zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski Szkół Wyższych w szachach

- 2000 List Gratulacyjny Prorektora ds. dydaktyki Politechniki Śląskiej za wyniki sportowe i dydaktyczne
 
Zainteresowania pozazawodowe:

Trener i sędzia szachowy. Posiada Tytuł FM 

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo